logo
top buttons
1256 Wehrli Rd.
Naperville, IL 60565
WorshipEducationFellowshipMissions MinistriesResources
church

 • Home
 • Introduction
 • Services
 • Sermons
 • Staff
 • Deacons
 • Members
 • Documents
 • Children
 • Contact
 • English

社区服务中心 > 家具分享以下是活水教会的弟兄姐妹家里因为搬家或者其他原因多余的家具,免費提供給需要的弟兄姐妹。

      * * *

五件家具

联系方式: 吴弟兄,630-605-2929
地点: Naperville

2024-02-23
      * * *

两套卧房家具,两个沙发,等十一件家具

联系方式: Grace H,630-983-9568
地点: Naperville

2023-05-29


      * * *

一张饭桌
四把椅子,
一个碗柜,
一个皮沙发
双人白沙发
一个办公桌
两个床头柜

联系方式: 黄姐妹,352 256-5725 请在6月中旬搬家以前联系.
地点: 离活水教会五分钟

2023-04-20


      * * *

Vizio 电视,60寸, 非常重,需要两三个人一起搬

书桌, 80cm x 160cm x 72cm,可以拆解

联系方式:世宇,630 943-9907, siriushu2012@gmail.com.
      * * *

小沙发两张

联系: 活水教会
地点: 活水教会办公室


sofa      * * *

柜子,桌子,沙发

联系: Elim Zhang。 zhangjinying7@gmail.com. 地址 Naperville 60565。离活水教会几分钟。
      * * *

電視機 - 50" Plasma TV

联系: Susan: susanw428@yahoo.com


sofa      * * *

大床垫和床架

联系: Emily 廖庆630-209-8076
      * * *

大床垫 (queen size)

联系: Zhong Sheng: zhongsheng4 gmail
      * * *

沙发

联系: helen_xu_wang@yahoo.com


desk      * * *

小桌子和挂图

联系: 407 491-3042


desk pic-

      * * *

摇椅和脚凳

联系: Mr. Jin (630) 492-1042
地点: 离活水教会五分钟


chair
 Home Site Map Contact Us